Coach Francien

 

Ik ben opgegroeid in de tropen, in Utrecht afgestudeerd als Bioloog, moeder van 3 kinderen, grootmoeder van 5 kleinkinderen, gepassioneerde zeezeiler, gezellig, gedreven, intelligent, creatief en nog veel meer.

 

De afgelopen jaren, ben ik steeds werkzaam geweest in verandering- en ontwikkeltrajecten, meestal in de functie van leidinggevende. Ik heb geen officiële coaching opleiding gedaan, maar coaching was een belangrijk onderdeel van mijn leidinggevende stijl.

 

Mijn kracht ligt in: 

- waarderend onderzoeken wat er speelt;

- zien wat de vitale aanknopingspunten zijn;

- inspireren en in hun kracht zetten van mensen;

 

Wat zijn mijn drijfveren?

In de loop van de jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het belangrijk vind dat:

 

...onderkend wordt dat alle mensen uniek zijn. 

Dat betekent dat er voor de wijze waarop mensen gestimuleerd kunnen worden of geholpen om problemen het hoofd te bieden geen standaard oplossingen zijn.

 

...mensen plezier hebben in wat zij doen.

Plezier hebben in wat je doet is een goede richtingaanwijzer voor het optimaal benutten van je talenten. Als je even niet weet welke kant je uit moet, dan is het belangrijk om goed te luisteren naar waar je energie van krijgt.

 

...belangen boven tafel komen. 

Iedereen heeft eigen drijfveren, streeft belangen na voor zichzelf, of voor zijn of haar naasten. Die kunnen wel eens strijdig zijn met de geldende moraal of cultuur. Maar als je dat onder ogen ziet, dan kun je ermee werken. Je kunt rekening houden met je eigen belangen en die van de ander en je kunt met open vizier onderhandelen.

 

...steeds weer de waarom vraag wordt gesteld.

Kinderen gaan door een fase in hun leven waarin ze voortdurend de waarom-vraag stellen. Later worden heel veel dingen vanzelfsprekend en wordt het leven overzichtelijker. Toch is het ook in het latere leven belangrijk voor je creatieve ontwerpkracht om je steeds weer af te vragen waarom we dingen doen zoals we doen en of dat wel zo vanzelfsprekend is.